• E-Bestel
    X

Prijsverhoging Vivera en Enkco

Geachte mevrouw en of mijnheer,
 

Door middel van het schrijven willen wij u informeren over een ophanden zijnde prijsverhoging / aanpassing.

Enkco, diepvriesproducten, heeft zich de afgelopen jaren maximaal ingespannen om de operationele activiteiten te optimaliseren waardoor ze in de laatste 5 jaar geen kostenverhogingen meer hebben doorgevoerd.
Echter reeds geruime tijd word Enkco geconfronteerd met kostprijsverhogende bewegingen, buiten de verhoogde grondstofprijzen om, waardoor Encko er nu niet meer aan ontkomt om een deel van deze kostprijsverhoging door te belasten. Per 1 mei 2017 zal er een prijsverhoging plaatsvinden van 3,5%.

Wij realiseren ons terdege dat de prijsverhoging vervelend is, maar rekenen op uw begrip.
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
 

FoodFocus