• E-Bestel
    X

Prijsverhoging Boermarke per 1 april 2017

Geachte mevrouw en of mijnheer,
 

Door middel van het schrijven van deze brief willen wij u informeren over een ophanden zijnde prijsverhoging / aanpassing.

Boermarke heeft een prijsbeleid waarin ze zo lang als mogelijk de prijzen stabiel trachten te houden, m.a.w. ze gaan niet mee met elke prijsschommeling van grondstoffen in de markt. Echter reeds geruime tijd wordt Boermarke geconfronteerd met diverse extreme prijsverhogingen op grondstoffen.

De onderstaande grondstoffen en kosten zijn in vergelijking tot drieënhalf jaar geleden bij de laatste prijsmutatie fors gestegen.

  • Melk, room en melkproducten
  • Suiker
  • Cacao
  • Fruitproducten
  • Verpakkingen, zoals aluminium
  • Loon en transportkosten

Bij veel van deze grondstoffen zijn wij afhankelijk van de wereldhandel en hierdoor zijn wij nu genoodzaakt om een deel van deze prijsstijgingen door te belasten in onze verkoopprijzen.
Per 1 april 2017 zullen wij de prijs van het merendeel van onze producten verhogen met 3%.
Het assortiment van Fijnproevers, Frozendutch, Boermarke dessert in fles en de Chapeau appelmoes verhogen wij qua verkoopadvies richting de eindgebruiker vooralsnog niet. 

Wij realiseren ons terdege dat de prijsverhoging vervelend is, maar rekenen op uw begrip.
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
 

FoodFocus