Foodwaste

Terugdringen voedselverspilling

FoodFocus, uw samenwerkingspartner op het gebied van eten, drinken en diverse concepten, zou geen goede samenwerkingspartner zijn als zij niet met u mee zou denken over belangrijke thema’s in het leven. Thema’s die wij van groot maatschappelijk belang vinden, voor u, voor ons maar zeker ook voor de wereld om ons heen. Thema’s waarvan wij vinden dat wij als bedrijf verplicht zijn aan de samenleving om dit goed op te pakken.

Het belang van het terugdringen van voedselverspilling is een groot maatschappelijk vraagstuk in onze samenleving en FoodFocus wil daar als MVO bedrijf, meer dan graag, aan meewerken.
Dit doen wij door met onze samenwerkingspartners, u en andere institutionele zorgaanbieders, aan tafel te gaan en te kijken wat voor uw organisatie van toepassing en van belang is. Innoveren en verder kijken en vooral goed voor elkaar en de wereld zorgen.
FoodFocus is er trots op dat zij dit voor u mag doen in goed overleg en nauwe samenwerking met de Universiteit van Wageningen (Wageningen UR -University & Research centre-)

Facts

Enkele facts op een rijtje om het belang, terugdringen van voedselverspilling, te verduidelijken en te onderstrepen:

Een derde van het eten dat we produceren wordt nooit door mensen opgegeten
Meer dan 805 miljoen mensen lijden dagelijks honger. Wereldwijd lijden twee miljard mensen aan ‘verborgen honger’ (tekort aan voedzame stoffen).
Tegelijkertijd groeit de wereldbevolking tot 9 miljard mensen in 2050. Naar verwachting is 60% meer voedsel nodig.
Nederlandse consumenten gooien ieder jaar voor zo'n € 2,5 miljard aan voedsel weg. Dat is ruim € 150,00 per persoon. Ofwel zo'n 50 kilo.
Producenten, tussenhandel, horeca en supermarkten verspillen nog eens zo'n € 2,5 miljard aan voedsel.
Producten die consumenten het vaakst weggooien zijn:

melk en melkproducten;
brood;
groenten;
fruit;
sauzen, oliën en vetten.

Producten die instellingen het vaakst weggooien zijn:

Warme maaltijden en componenten uit warme maaltijden
Brood
Fruit

Dit alles kost niet alleen veel geld, maar ook energie. Deze vorm van voedselverspilling levert extra uitstoot van het broeikasgas CO2 op bij transport en afvalverwerking.
(cijfers afkomstig uit: ‘factsheets voedselverspilling’)

Overheid

De overheid wil de voedselverspilling eind 2015 met 20% verminderd hebben.

Hierbij spelen wij allemaal, consumenten, bedrijfsleven, instellingen een grote rol. Als bedrijven en consumenten in de hele voedselketen samenwerken, kan dit doel worden gehaald. Consumenten kunnen bewuster omgaan met voedsel. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld kleinere porties aanbieden, betere verpakkingen gebruiken, en hoogwaardiger eten en drinken aanbieden. Instellingen zouden kwalitatief beter en voedzamer eten kunnen aanbieden waardoor er minder verspilling is.

Van de 5,3 miljard euro die de overheid ieder jaar uitgeeft aan verpleeghuiszorg in instellingen, wordt door verpleeghuizen ruim 1 miljard verspild. Zo belandt de helft van de maaltijden in de prullenbak.
Dat is toch een schokkend gegeven waar we met elkaar over na moeten gaan denken. Hoe komt dit, waar ligt de oorzaak van deze verspilling? Kunnen we dit geld in de zorg dan niet veel beter gebruiken?

Een van de grootste kostenposten in de zorg is uiteindelijk toch de warme maaltijd.

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de warme maaltijden geleverd of klaargemaakt in zorginstellingen, aan het einde van de dag in de vuilnisbak verdwijnt. Hierdoor verdwijnen er in zorg Nederland elke dag weer voor tienduizenden euro’s aan warme maaltijden in de vuilnisbak. Dat is toch te gek en zouden we niet moeten willen! Uit onderzoek blijkt ook dat als instellingen zorgen voor hogere kwaliteitseisen voor het eten, er veel minder verspilling is en dat mensen gezonder en gelukkiger worden.

De voedselconsumptie in de Nederlandse zorgsector is groot, met meer dan een miljoen consumpties per dag (cijfers van het CBS).
De totale voedselverspilling in ziekenhuizen en zorginstellingen wordt geschat op 25% in waarde. Het besparingspotentieel door minder voedselverspilling is dus groot.
Voor een gemiddelde Nederlandse zorginstelling gaat het om een jaarlijks terugkerende besparing van gemiddeld € 200.000,00.

Los van onze maatschappelijke verantwoording zijn dit toch wel getallen (bedragen) waar we eens bij stil zouden moeten staan en waar we samen verandering in moeten brengen. Door minder voedsel te verspillen krijgen ziekenhuizen en zorginstellingen de mogelijkheid te investeren in betere en gezondere maaltijden. Het geld wat in de vuilnisbak gegooid wordt kan nu omgezet worden in kwalitatief, beter, voedzamer en lekkerder eten.

 

Analyse gegevens

De tools die FoodFocus u kan aanbieden zijn geschikt als meetinstrument om te zien hoe het staat met uw voedselverspilling. Analyses van de meetgegevens kunnen op diverse manieren inzichtelijk gemaakt worden: bijvoorbeeld op klantniveau en afdelingsniveau.

Waar ontstaat nu specifiek de verspilling in de zorg?

Uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen (gebaseerd op gemiddelde*) blijk dat:

  • van de circa 300.000 patiëntenmaaltijden 40% in de vuilnisbak belandt
  • vooral voedsel uit de warme maaltijd wordt weggegooid
  • groente bij de warme maaltijd het vaakst wordt weggegooid
  • op donderdag en vrijdag de meeste maaltijden retour komen
  • vooral bij het portioneren eten overblijft; bijna de helft van de verspilling ontstaat daar

er minder verspilling ontstaat naarmate het moment van bestellen dichter bij het moment van eten ligt

*Bij praktijkmetingen in diverse instellingen bleek de gemiddelde verspilling in waarde vele malen hoger te liggen dan de voorzichtige schatting van 25%.

Minder weggooien, minder retour en beter eten

Analyse van de gegevens geeft een duidelijk inzicht waar verbetermogelijkheden liggen.
Goede communicatie tussen de zorgafdeling en de facilitaire diensten (catering e.d.) kan het aantal retourmaaltijden verkleinen. Vaak ontstaan deze retouren door ziekte, ontslag of overlijden van bewoners waarvan de maaltijdbestellingen voor deze bewoners al gedaan zijn.
Maaltijdconcepten met keuzevrijheid, tot vlak voor het moment van eten en aan het bed of tafel opscheppen, geeft ook minder voedselverspilling. Ziekenhuizen en zorginstellingen die dit type concepten ‒zoals At your Request en Meals on Wheels ‒ invoerden, zagen niet alleen de verspilling dalen, maar ook de patiënttevredenheid stijgen. Patiënten en bewoners eten hun bord beter leeg.

Klanttevredenheid, maaltijdbeleving en ondervoeding

De besparingen door minder voedselverspilling kunnen worden ingezet voor kwalitatief betere maaltijden en tussendoortjes, extra’s. Een indicatie voor de kwaliteit van het eten komt van uw en onze klant, de bewoner, zelf. Hoe beleeft iemand de maaltijd en hoe tevreden is hij of zij? Hoe snel sterkt iemand weer aan? Ook hiervoor heeft FoodFocus tools en objectieve methoden in huis welke maaltijdbeleving en klanttevredenheid kunnen meten.

Goede lekkere maaltijden die worden opgegeten, zijn belangrijk voor gezondheid en herstel. Dat de urgentie voor betere maaltijden hoog is, blijkt ook uit de ondervoedingscijfers van Nederlandse ouderen in ziekenhuizen en zorginstellingen. Maar liefst 40-50% van de oudere volwassenen is ondervoed of loopt risico hierop. Iemand die ondervoed is, herstelt vaak langzamer en heeft een hogere kans op complicaties. De extra kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg door ondervoeding worden geschat op 1,9 miljard euro (cijfers 2011).

Hoe zit het bij u?

Waar ontstaat bij u, de meeste verspilling?
Hoe is de maaltijdbeleving en tevredenheid van uw klanten, gasten, bewoners?
Wanneer u dit weet, kunt u gericht voedselverspilling tegengaan én werken aan betere zorg door betere maaltijden.  Bij het meten en het vinden van oplossingen helpt FoodFocus u graag.

 

Bronnen:

CBS, Statline, n.d.. Bestedingen; uitgebreide indeling naar huishoudkenmerken
Gustavsson, J., C. Cederberg, U. Sonesson, R. van Otterdijk en A. Meybeck, 2011. Global Food losses and waste. Extent, causes and prevention, Swedish Institute for Food and Biotechnology (SIK) Gothenburg, Zweden;
Milieu Centraal, 2012.Brondocument Voedselverspilling;
Ministerie van Economische Zaken, Beleidsbrief Duurzame Voedselproductie,
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Afvalpreventieprogramma Nederland conceptversie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu,  Van Afval naar Grondstof. Beleidsbrief, www.rijksoverheid.nl/documenten-en-Soethoudt, H en T. Timmermans,  Monitor Voedselverspilling, WUR Food & Biobased Research;
Westerhoven, M. van, Bepaling voedselverliezen in Nederland.;
NCDO, factsheets voedselverspilling