Service

De nieuwe inhoud van het begrip ‘service’

FoodFocus heeft het begrip ‘service’ nieuwe inhoud gegeven. Wij hebben ons ten doel gesteld de institutionele markt te ontzorgen. U staat er niet meer alleen voor. Met FoodFocus kiest u een totaalleverancier. Voor ‘one-stop-shopping’. Met één gemeenschappelijk doel, één aanspreekpunt, één factuur, en één logistiek traject.
Vanuit die belofte mag u van ons het een en ander verwachten: optimale inzet, volledige samenwerking, inzicht in de markt, meedenken in innovatieve concepten, de juiste kennis over u en uw klanten en een 100% eerlijk aanbod. 

Vertrouwen, daar draait het om. Enerzijds uit zich dat in het streven naar prijsvastheid en anderzijds doordat u FoodFocus steeds weer voor de uitdaging plaatst om besparing voor u te realiseren. 
Dat vraagt om continue monitoring van de beloftes die we maken en de overeenkomsten die we aangaan. De organisatie die daar bij hoort ligt vast in de structuur van FoodFocus. De basis van een uniek concept en deel van ons DNA. Uiteindelijk bent u diegene die het laatste woord heeft. Hoe dichter wij bij elkaar staan hoe beter het resultaat zal zijn. Graag denken wij dan ook met u mee, gaan met u in overleg en zijn wij één met uw organisatie. We dragen oplossingen aan en voeren deze voor u uit om te komen tot een nog efficiëntere en effectievere product aflevering.