Kleinschalig wonen

Zelfstandig wonen, ook op hoge leeftijd, of met een beperking. De mensen en de maatschappij vragen erom. Om aan die vraag te kunnen voldoen, is de juiste ondersteuning nodig op het gebied van eten en drinken. FoodFocus geeft hier invulling aan met passende concepten. 

Samen, zelfstandig koken in huis en/of woongroep wordt bevorderd doordat we als totaalleverancier tot op het kleinste niveau leveren wat nodig is. Maaltijdvoorzieningen, maar ook de dagelijks noodzakelijke ingrediënten en hulpmiddelen. Food en non-food.