Boodschappenbutler

FoodFocus: ‘De Boodschappenbutler’

Natuurlijk zijn wij, FoodFocus, groot voorstander van ‘het zelf boodschappen doen’ omdat mensen hierdoor in de gelegenheid worden gesteld om contacten te onderhouden en ontmoetingen aan te gaan in hun eigen leefomgeving, in hun wijk en de winkels. Maar soms lukt dat net niet meer en is er ook geen hulp in de omgeving om op terug te vallen.

Graag stellen wij, FoodFocus, u de Boodschappenbutler voor!

Een boodschappenservice die ingezet kan worden vanuit een reguliere zorgorganisatie, zowel thuiszorg als institutioneel. Een service die het voor de doelgroepen net wat makkelijker kan maken.
Doordat deze service wordt ingezet door een zorgorganisatie geeft dat ouderen ook het vertrouwen dat het ‘goed zit’.
Geen vreemde en onbekenden aan de deur. Geen anonieme medewerkers van supermarkten. Een eigen vrijwilliger of medewerker, verbonden aan de zorgorganisatie uit de buurt, komt bij hen aan de deur.
Een vertrouwd gezicht, die naast dat hij de boodschappen bezorgt ook als extra service deze boodschappen in de kast en koelkast mag zetten. Natuurlijk alleen als dit de wens is van de klant. 
Met de Boodschappenbutler kunt u een groot gebied in een wijk bereiken en daarbij extra service verlenen aan ouderen. Ouderen die misschien voorheen terug konden vallen op intramurale zorg maar door wijzigingen in de wet geen beroep meer op deze zorg kunnen doen en daardoor soms noodgedwongen alleen in hun huis of appartement blijven wonen.
Maar denk ook eens aan de doelgroep alleenstaande ouderen en echtparen die niet meer de fysieke mogelijkheid hebben om zelf, zwaardere, boodschappen te kunnen doen. Ook voor hen kan deze service van grote waarde zijn.

Een zorg minder

Naast dat ouderen bijzonder tevreden zullen zijn over de dienstverlening van de Boodschappenbutler, kan deze service zorgen voor een geruststellend gevoel bij de achterban en een ontlasting van zorgtaken geven.
Want wat nu als je vader en of moeder in bijvoorbeeld Tilburg woont en jij in Den Haag. Je hebt je eigen gezin en werkt daarbij ook nog. Helaas ontbreekt het ook nog eens aan de tijd om dagelijks naar Tilburg te gaan.
Deze situaties kennen we allemaal. Het geeft een onprettig en onrustig gevoel als je weet dat je vader en of moeder niet meer zo goed uit de weg kan. Als je weet dat je vader en of moeder soms wat last heeft van het geheugen. Of als je weet dat je ouders mensen ‘van de dag’ zijn. Als je er niet steeds voor hen kunt zijn kan deze wetenschap een belasting voor
je worden.

Signalering

We leven in een participerende samenleving en er wordt daarom steeds vaker een beroep gedaan op kinderen, buren en familie. We willen allemaal wel maar soms lukt het net even niet of kan het gewoon ook niet.
Maar wat nu als die achterban er niet altijd, of helemaal niet, is? Ook hierin kan de Boodschappenbutler een rol spelen.
Door de Boodschappenbutlerservice in te zetten, met ondersteuning van een vrijwilliger of van een medewerker, kunnen er belangrijke taken overgenomen worden van de familie en of de omgeving en kunnen zij van een aantal taken ontlast worden.
Een goede betrokken vrijwilliger*, verbonden aan de organisatie, zal zijn klanten gaan kennen en ook hun gewoontes. Een betrokken vrijwilliger kan signaleren of het huis er goed uit ziet en er geen sprake is van vervuiling, of het goed gaat met de bewoner van het huis, of de bewoner van het huis de vrijwilliger nog kent, of de deur op afspraak open wordt gedaan, etc. Al deze signaleringspunten kunnen worden meegenomen in het contact met de kinderen, familie of contactpersonen van de klant. Indien nodig kan er zelfs actie op worden ondernomen. Dit zijn zaken die afgesproken kunnen worden tussen de zorgorganisatie en de klant of met de contacten van de klant.
Het vertrouwen,  van de klant en van de contactpersonen van de klant van de klant, in de zorgorganisatie die ook de boodschappen thuis komt brengen, maakt de mogelijkheid groter dat als de klant ooit gebruik moet gaan maken van thuiszorg of intramurale zorg, hij/zij zich eerder zal wenden tot de bekende organisatie als dat hij/zij voor een onbekende zorgorganisatie kiest. De vertrouwensband bestaat tenslotte dan al met de zorgorganisatie die met de Boodschappenbutler aan huis komt.

Uw organisatie ‘In The Picture’

De Boodschappenbutler draagt het logo en de gegevens van uw organisatie en zal daardoor snel bekendheid krijgen in de wijk. Naamsbekendheid, herkenbaarheid, vertrouwdheid; een duidelijke link naar uw organisatie.

De mogelijkheden en voordelen voor u

De organisatie is in het ontplooien en ontwikkelen van services en diensten met ondersteuning van de Boodschappenbutlerwagen helemaal vrij. FoodFocus stelt deze Boodschappenbutler ter beschikking** aan een locatie (of mogelijk meerdere locaties) van uw zorginstelling of thuiszorgorganisatie.

Wat zijn de voordelen voor de klant die zijn boodschappen krijgt van een vrijwilliger of medewerker verbonden aan uw organisatie?

Natuurlijk zitten er tal van voordelen aan het gebruik van de Boodschappenbutlerwagen in samenwerking met een vrijwilliger of een vaste medewerker welke verbonden is aan uw organisatie. 
Onderstaand treft u dan ook een aantal voordelen aan voor de inzet van de Boodschappenbutlerwagen:
Band opbouwen, vertrouwd gezicht, herkenning. Gezellig even een praatje maken; sociale contacten. Er komt eens iemand langs bij mensen die veel alleen zijn. Vrijwilliger legt eventueel, en indien gewenst, boodschappen in de kast en koelkast en kan daardoor meteen signaleren of dat de zaken die in koelkast en of kast staan nog goed en houdbaar zijn.
Signalerende functie, maatschappelijke betrokkenheid:
Gaat het goed met vader of moeder? Wordt de deur opengedaan? Hoe gaat het met de gezondheid? Wordt de vrijwilliger nog herkend? Is er mogelijk sprake van verwardheid, van eenzaamheid? Ziet het huis er goed uit? Geen sprake van verwaarlozing, vervuiling? 
Korte lijnen met familie, kinderen. Even contact met elkaar hoe alles met vader en of moeder gaat.
Deze signalen kunnen in een vroeg stadium worden teruggekoppeld waardoor mogelijk alarmerende situaties tijdig voorkomen kunnen worden.

Met de Boodschappenbutlerwagen kan nog veel meer

De wagen kan, naast de inzet voor boodschappenservice, ook gebruikt worden voor ondersteuning van commerciële en dienstverlenende activiteiten, zoals:

 • Bezorgen van incontinentiematerialen en medicijnen
 • Bezorgen van catering (verkoop, broodjes, hapjes e.d. en catering voor feestjes)
 • Bezorgen van warme maaltijden/convenience
 • ‘Huren’ voor verhuizingen bewoners, ouderen uit de buurt
 • Aan familie uitlenen of verhuren voor verhuizing van hun familielid naar bijvoorbeeld zorginstelling, verhuizingen ouderen in de wijk, transport grote spullen etc. 
 • ‘Huren’ door medewerkers bijvoorbeeld in het weekend, of voor verhuizing of transport van grotere spullen
 • Tochtjes maken: 1 op 1 met bewoner
 • Functioneel; -tegen vergoeding- wegbreng en ophaalservice. Inclusief vervoer van spullen. Denk hierbij aan het wegbrengen van bewoner of ouderen uit de wijk voor familiebezoek, wegbrengen voor vakantie, vervoer naar het station, etc.
 • Inzetten als ‘kluswagen’ in de wijk. Klusservice t.b.v. ouderen opzetten.
 • Maaltijdservice opzetten voor de wijk
 • Was/strijk service opzetten; wasgoed ophalen en weer afleveren bij de klant.

Daarbij bestaat natuurlijk de mogelijkheid om, naast de service voor ouderen, ook deze boodschappendienst aan te bieden aan een ieder die daar behoefte aan heeft. Denk hierbij aan werkende stellen en grote gezinnen.

* Waar vrijwilliger staat kan ook medewerker worden gelezen.
** Onder bepaalde voorwaarden